Wat kunt u verwachten

Wat kun je op zondagmorgen verwachten in de Dorpskerk?

Elke zondag komen we om 10.00 uur bij elkaar voor een kerkdienst. Bij elke samenkomst komt een aantal vaste onderdelen terug.

Binnenkomst

Bij binnenkomst staan twee mensen die je welkom heten. Ze wijzen je graag de weg en als je vragen hebt, kun je die aan hen stellen. Er is oppas voor de kleinsten en voor de kinderen van de basisschool is er elke zondag kindernevendienst.

Bidden

We geloven dat we God alles mogen vragen of vertellen wat we willen en dat Hij ons hoort. We bidden voor mensen uit onze gemeente die het moeilijk hebben of juist ergens blij mee zijn en we bidden voor problemen in onze omgeving of wereldwijd.

Lezen & preek

Bij toerbeurt wordt door een lector de schriftlezing gelezen. Daarna legt de voorganger in zijn preek uit door wie de tekst is geschreven, wat er mee wordt bedoeld en wat we er van kunnen leren.

Zingen & muziek

Tijdens elke samenkomst zingen we samen. We gebruiken daarvoor meest al het Liedboek. Alle liedteksten worden getoond via de beamer.

Geven

We geloven dat alles wat we hebben ons door de Here God is gegeven. We delen daarvan graag uit aan wie het nodig heeft. Elke dienst houden we daarom twee collectes. Bij het uitgaan van de kerk staan collectezakken opgesteld waarin u contant geld, dan wel middels QR via GIVT uw bijdrage kunt geven.

Zegen

 De Here God belooft in de Bijbel dat Hij altijd bij ons wil zijn. De voorganger spreekt die belofte van God uit aan het eind van elke dienst. We noemen dat de zegen. Heb je na de dienst vragen of wil je napraten, spreek gerust iemand aan. Meestal drinken we samen koffie na de dienst. Ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd.