Vorming en Toerusting

Vorming maakt je bewust van je gedachten en gevoelens in je zelf en in de wereld om je heen.

Toerusting geeft je iets in handen: vaardigheid en kennis voor contact met de ander.

Deze taakgroep levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden met als doel: de groei van iedereen in relatie tot God, tot elkaar, in de dienst en aan de samenleving.

Concreet: U kunt meedoen met: preekbespreking, Bijbels koken, wandeling, gespreksgroep enz.

We zijn steeds op zoek naar inspirerende dingen waarmee we onze gemeente van dienst kunnen zijn.

Hebt u iets gehoord wat past bij onze gemeente: geef het door, sámen weten we meer en kunnen we tot een mooi aanbod komen.

Voorzitter:  Dhr. W. van Engelenhoven email: info@de-engelenweij.nl