Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters en is als volgt samengesteld:
Een voorzitter, secretaris, penningmeester en wordt aangevuld met vijf kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters beheert de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, echter met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Contact:
Voorzitter: Dhr. A. Doezeman         Tel. 06-27835207     kerkrentmeester@doezeman.nl
Secretaris: Mevr. J. Holties              Tel. 06-16520362     secretariaat,cvk@pgschoonebeek.nl

Bankrekeningnummer Protestantse Gemeente Schoonebeek NL04RABO 03737 11 107