Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters en is als volgt samengesteld:
Een voorzitter, secretaris, penningmeester en wordt aangevuld met vijf kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters beheert de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, echter met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Contact:
Voorzitter: Dhr. L. Pekelsma        Tel. 0524-785195     lpekelsma@hotmail.com
Secretaris: Mevr. G. Hubers-Hekhuis       Tel. 0524-532658     g.hubershekhuis@icloud.com

Bankrekeningnummer Protestantse Gemeente Schoonebeek NL04RABO 03737 11 107