Kerkenraad

De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleidsplan van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Dat is een hele kunst, of eigenlijk: een ambacht.
Dit ambacht (daar zit het woordje ‘ambt’ in) vraagt de nodige kwaliteiten van de ambtsdrager.

Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant, ouderlingen en diakenen.

Kerkenraad contact

Preses: Dhr. C. Weelink, Tel. 0524-532531             preses@pgschoonebeek.nl

Scriba: Mevr. R. Gommer-Gelijk, Tel. 0524-531885  scriba@pgschoonebeek.nl