Diaconie

Algemene informatie over het college van diakenen
Een belangrijk onderdeel van de kerk is de diaconie. Zij probeert in onze gemeente dienstbaar te zijn aan mensen die behoefte hebben aan hulp en bijstand.

Voorzitter: Dhr. P. Alfring Tel. 0591-552464    alfring1@hetnet.nl

Secretaris: Mevr. L.B. Batterink-Pool  Tel. 0524-531623    lb.batterink@gmail.com

ZWO
Binnen de diaconie is de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) verantwoordelijk voor hulpacties en projecten in het buitenland.

Contact: Mevr. G. Meerlo-Renting Tel. 0524-534338   gmeerlo@hotmail.com

Evangelisatie

De evangelisatiewerkgroep belegt jaarlijks een tweetal diensten met een laagdrempelig karakter. Eind augustus wordt een dienst gehouden in Sporthal “De Kampen” waarin ook de Rooms Katholieke parochie in participeert. Daarnaast wordt jaarlijks de kerstnachtdienst georganiseerd.

Contact: Dhr. W. Beukema  Tel. 0524-532493   w.j.beukema@gmail.com