Diaconie

Algemene informatie over het college van diakenen
Een belangrijk onderdeel van de kerk is de diaconie. Zij probeert in onze gemeente dienstbaar te zijn aan mensen die behoefte hebben aan hulp en bijstand.

Voorzitter: Dhr. H.G. Hans    Tel. 0524-533616    familiehans@ziggo.nl

Secretaris: Dhr. B. de Groot  Tel. 06-33722469    diaconie@pgschoonebeek.nl

Bankrekeningnummer: NL 75 RABO 0135166071 t.n.v. Diaconie en missie

ZWO
Binnen de diaconie is de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) verantwoordelijk voor hulpacties en projecten in het buitenland.

Contact: Mevr. G. Meerlo-Renting Tel. 0524-534338   gmeerlo@hotmail.com