Algemene informatie

Algemene Informatie Protestantse Gemeente Schoonebeek

Hier vindt u enige algemene informatie over onze gemeente die voor u als (nieuw) lid interessant kan zijn.

Kerkdiensten 
Elke zondag wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in de kerk aan de Europaweg116 te Schoonebeek. Elke zondagochtend is er ook kindernevendienst enkinderoppas. (Meer over de zondag leest u onder het kopje “zondagmorgen”. 

Het rooster voor de diensten vindt u ook hier op de site. 

Collectebonnen
Het is mogelijk om collectebonnen aan te schaffen. 
Op deze manier zijn de giften aftrekbaar via de belasting. Voor meer informatie zie het kerkblad of neem contact op met het kerkelijk bureau.

Kerkelijke bijdrage (Kerkbalans)
In de meeste kerken in Nederland is het gebruikelijk om 1 keer per jaar een kerkelijke bijdrage te vragen. Onze gemeente doet mee aan de landelijke inzamelingsactie van de PKN. In januari wordt de zogenoemde actie Kerkbalans gehouden. Rond die tijd hoort u van ons.

Verjaardag fonds
Als u of jij jarig bent krijgt u en jij een felicitatiekaart en een envelop. Deze envelop zal binnen een week nadat u jarig bent geweest bij u opgehaald worden. De opbrengst wordt besteed aan het interieur van de kerk.

Gemeentebrief

Elke zondag hebben we een gemeentebrief, met daarop mededelingen over de kerkdienst, lief en leed en andere activiteiten. U kunt deze gemeentebrief via de mail ontvangen.   Als u een stukje wilt plaatsen op de wekelijkse gemeentebrief dan kunt u dat sturen via (de post of via) de e-mail. Alle kopij via de mail kan gestuurd worden naar gemeentebrief@pgschoonebeek.nl
Deze kopij moet vrijdagmiddag 12.00 uur binnen zijn.

Kerkblad 

9 á 10 x per jaar komt er een kerkblad uit. U kunt zich hiervoor abonneren door contact op te nemen met het kerkelijk bureau. De kosten van het abonnement  zijn  €12,00 per jaar voor 9 a 10 kerkbladen per jaar. Het kerkblad wordt bezorgd door vrijwilligers. Als het kerkblad per post moet worden verzonden, dan komen er verzendkosten bij. Het abonnementsgeld bedraagt dan voor het jaar 2021 € 32,60

Bankrekeningnummer Protestantse Gemeente Schoonebeek NL04 RABO 03737 11 107

Nieuwkomers

Wanneer er mensen van elders in Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen of Zandpol komen wonen, en ook zijn overgeschreven, worden zij welkom geheten. (We doen dit door het aanbieden van een kleine attentie en een kerkblad). Het kan even duren voordat er bezoek komt omdat goede administratie soms even tijd nodig heeft. We hopen dat u zich spoedig in Schoonebeek thuis voelt.