KerkTV

Kerk TV, thuis de kerkdienst meebeleven!

Het is een bekend gezegde dat beelden meer zeggen dan woorden.

Daarom zijn vanaf 2 december 2018 de diensten vanuit onze Dorpskerk live te volgen op kerk tv.

Kerk tv, wat is kerk tv?


Op kerk tv van de Protestantse Gemeente Schoonebeek zijn de diensten vanuit de Dorpskerk thuis live te zien.

U kunt thuis de live beelden bekijken via een computer of laptop op de website van www.kerkdienstgemist.nl,of via tablet of smartphone met de app van kerkdienstgemist.nl.

Ook via uw tv met een setup box kunt u de diensten live volgen.

Deze setup box kunt u aanvragen bij de commissie van kerkrentmeesters en is beschikbaar voor mensen die niet naar de kerk kunnen vanwege gezondheids redenen.

De diensten blijven ongeveer 12 maanden bewaard, u kunt de diensten dus ook nadien bekijken.

Daarna worden deze automatisch verwijderd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Het kerkelijk bureau is bereikbaar via telefoonnummer: 0524 222 536 of via mailadres: info@pgschoonebeek.nl

Hier ligt een exemplaar van het protocol kerk tv PG Schoonebeek ter inzage, deze is ook in te zien op de website en op te vragen bij de scriba.

Voor het protocol klik hier

College van Kerkrentmeesters