Overlijden

Hoop en troost
Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Wat te doen bij overlijden?
Neem bij overlijden van een dierbare contact op met de predikant of kerkelijk werker . Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant of kerkelijk werker samengesteld.
Op de gemeentebrief wordt de naam vermeld van de overledene en herdacht in de eerst volgende eredienst, waar we de naam in het gedachtenisboek bijschrijven.
Het kerkelijk bureau zorgt ervoor dat de ledenadministratie wordt aangepast.

Gedachteniszondag
In de eredienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden de namen genoemd van hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Na het noemen van de naam wordt er ter nagedachtenis een kaars aangestoken. De nabestaanden worden voor deze bijzondere eredienst uitgenodigd aanwezig te zijn.

Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant of kerkelijk werker samengesteld.
Op de gemeentebrief wordt de naam vermeld van de overledene en herdacht in de eerst volgende eredienst, waar we de naam in het gedachtenisboek bijschrijven.
Het kerkelijk bureau zorgt ervoor dat de ledenadministratie wordt aangepast.

Gedachteniszondag
In de eredienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden de namen genoemd van hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Na het noemen van de naam wordt er ter nagedachtenis een kaars aangestoken. De nabestaanden worden voor deze bijzondere eredienst uitgenodigd aanwezig te zijn.

Eeuwige trouwe God,

Herinner U de naam,

de naam die Gij geschreven hebt

in de palm van Uw hand…..