Rapport Nieuw Kerkelijk Peil

Rapport Nieuw Kerkelijk Peil

Rapport Nieuw Kerkelijk Peil beschikbaar!

Dit voorjaar hebben we een uitgebreide enquête gehouden onder alle leden van onze gemeente boven de 15 jaar. 

Zo’n 180 gemeenteleden hebben de enquête ingevuld.

De Protestantse Theologische Universiteit heeft op basis hiervan een lijvig rapport opgesteld, dat een goed beeld geeft van wat we het meest waarderen aan onze gemeente en waar we de komende tijd prioriteit aan zouden willen geven.

We gaan dit gebruiken voor ons nieuw op te stellen beleidsplan in 2024.

Veel leesplezier!