Formulieren

Declaratieformulier ; Voor als u iets te declareren heeft kunt u deze declaratie invullen en sturen naar het kerkelijk bureau.

Machtigingsformulier ; Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente Schoonebeek om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het ( toegezegde ) bedrag van uw rekening af te schrijven.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken.  

Toezeggingsformulier ; Met dit formulier kunt u uw toezegging voor de actie Kerkbalans invullen.