Pastoraat

Taakgroep Pastoraat

De leden van onze gemeente wonen verspreid over de dorpen Schoonebeek, Nieuw Schoonebeek, Weiteveen en Zandpol. Ook buiten deze dorpen zijn er een aantal leden woonachtig, zoals in Coevorden, Nieuw-Amsterdam, Erica, Emmen of nog verder.

Om de onderlinge contacten laagdrempelig te houden is de gemeente ingedeeld in wijken. In elke wijk is er een contactpersoon. Dit is het eerste aanspreekpunt voor mensen die, om uiteenlopende redenen, extra betrokkenheid vanuit de kerkelijke gemeente verlangen. Dat kan zijn vanwege ziekte of overlijden of andere situaties van bijzondere aandacht.
De contactpersoon houdt contact met de predikant. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de predikant.

Klik hier voor uw wijk en de daarbij behorende contactpersoon of wijkouderling

Contact pastoraat:

Voorzitter: Sjoerd Hekman  annesjoerd@hotmail.com tel 0639836732

Secretaris. : Roelien van Veen roelien197908@gmail.com tel 0524534180

Predikant: Ds. J. Hermes, tel. 0524-222948, janhermes@pgschoonebeek.nl

Hulpdienst in het pastoraat: Kerkelijk werker Ria Dekker, tel. 0524-222096, riadekker@pgschoonebeek.nl