Kerstreis 2023

De Raad van kerken van Schoonebeek, Nieuw Schoonebeek, Weiteveen en Zandpol is bezig met het organiseren van een kerstreis op zaterdag 16 december 2023.

Dit is, zoals ook in 2009 en 2015 een wandeltocht met vertelling en uitbeelding van het kerstverhaal van + 2 km door het centrum van Schoonebeek

 

CONTACT

Hebt u vragen of wilt u iets melden dan kunt u dit doen via ons mailadres

kerstreisschoonebeek@gmail.com

Op korte termijn zult u ook informatie kunnen vinden op

Facebook pagina.

Website pkn kerk https://pgschoonebeek.nl/

              RK kerk https://www.immanuelparochie.nl/bonifatius/

Website Dorpsportaal https://dorpsportaalschoonebeek.nl/

 

 

Voor deze tocht zijn wij afhankelijk van een grote groep vrijwilligers en materialen.

De bezetting van vrijwilligers is zo goed als rond.

Maar wij zijn nog op zoek naar materialen ;

 

Glazen potten van 0,5 lt of groter

Voor een sfeervolle route willen wij waxinelichtjes laten branden in glazen potten

Hiervoor zouden ruim 500 potten moeten hebben.

Ons verzoek aan u is daarom ook : Zou u deze potten schoongemaakt

zonder etiket en deksel voor ons willen bewaren, om later op door ons aan te geven data in te leveren.

 

Vuurtonnen

Om de sfeer nog meer te verhogen zijn wij ook op zoek naar vuurtonnen.

Mensen die nog metalen vaten (olie vaten) over hebben, worden verzocht deze voor ons te bewaren. Te zijner tijd zullen wij laten weten waar deze kunnen worden ingeleverd

 

 

 

 

De start

voor deze reis is in de open ruimte op de begane grond van het wooncomplex de Wingerd.

Vanaf 16.45 uur tot +21.00 uur kan men zich hier in laten schrijven om deel te nemen aan deze tocht.

 

Het verhaal : “OP ZOEK NAAR HET KIND”

Is geschreven door Francis Ensink

 

De tocht

Onder leiding van een gids wordt een groep van + 30 mensen langs een 17 locaties geleidt waar sketches zullen worden opgevoerd door vrijwilligers en/of muziek- en koren kerstmuziek ten gehore brengen, van gemiddeld 3 tot 5 minuten.

De tocht gaat over verharde wegen en is dus rolstoelvriendelijk

De reis zal in totaal  +1,5 tot 2 uur duren.

Tijdens deze reis krijgt u chocolademelk(of koffie/ranja) aangeboden.

De reis eindigt in de protestantse dorpskerk in Schoonebeek, waar nog 3 koren afwisselend kerstliederen ten gehore brengen.

Buiten staat een kraam met drankjes en versnaperingen, welke u tegen een kleine vergoeding kunt nuttigen.

 

De organisatie

Wordt volledig gedaan door vrijwilligers en bestaat uit de volgende groepen

 

Kerngroep

Deze groep is verantwoordelijk voor de hele organisatie, zoals vergunningen sponsering, bezetting, op-en afbouw alsook de gehele financiële kant.

De kerngroep bestaat uit

Dhr. Andries Bijkerk     voorzitter

Mw. Bonnie Elzing         secrtaris/penningmeester

Mw. Francis Ensink        tekstschrijfster en contactpersoon koren en muziek

Mw. Hilje Elema             notulist en contactpersoon naaisters

Mw. Marieke Kuper      contactpersoon Beeld, Licht en geluid en P.R.

Mw. Gea Straub            P.R. en it ondersteuning

 

 

 

Door een oproep via de kerkelijke kanalen zijn mensen gevraagd zich aan te melden om onderdeel  uit te maken van spelers, gidsen en naaisters.

Ook zijn de koren en mziekverenigingen/groepen uit de oude gemeente Schoonebeek gevraagd hun medewerking te verlenen.

 

Daarnaast is er nog een kleine groep (af)bouwers, technici voor o.a. licht, beeld  en geluid, filmers en  zijn er een aantal mensen gevraagd voor grimeur, EHBO, klaarovers, verzorgers voor drank- en versnaperingen alsook medewerkers op de diverse locaties.

 

Spelers

De spelers zijn door de contactpersoon van de kerngroep benaderd en hebben op een eerste bijeenkomst hun rol toebedeeld gekregen.

Zij zullen onder leiding van een regisseur vanaf september gaan oefenen

om op 16 december te schitteren in hun rol.

 

Gidsen

Ook zij zullen onder leding van de regisseur hun teksten oefenen, zodat zij u op deze avond op indrukwekkende wijze langs de locaties zullen leiden.

 

Naaisters

Een groepje dames is onder leiding van een contactpersoon uit de kerngroep inmiddels gestart met het maken van verbluffende creaties voor onze spelers.

Hiervoor hebben wij middels een oproep via de kerkeklijke kanalen voldoende stoffen ontvangen om hier iets moois van te maken.

 

Koren- en muziek

De koren en muziekgroepen zullen onder leiding van hun dirigent gedurende deze reis kerstliederen ten gehore brengen.

Zij zullen door de contactpersoon uit de kerngroep geïnformeerd worden over hun deelname op deze avond.

 

Overige medewerkenden

De overige medewerkenden w.o dirigenten, technici, op- en afbouwers EHBO, klaarovers en overige medewerkenden zullen op een later tijdstip door leden van de kerngroep worden geïnformeerd over hun taken voor deze kersstreis.

 

De Kosten

Door middel van sponsering hopen wij de kosten voor deze reis te kunnen financiëren.

Daarnaast zal in de  dorpskerk  een pot staan waar u uw vrije gift in kunt deponerenen, welke van harte bij u wordt aanbevolen.