Palmpasen stok

Palmpasen stok maken

Benodigdheden

 • Groene takjes, buxustakjes (snoeien)
 • wikkeldraad
 • Twaalf pinda’s: zakken met doppinda’s
 • naald en draad
 • Dertig rozijnen, zakjes met losse rozijnen
 • Haantje, Broodhaantjes (voor recept klik hier)
 • Houten kruis, Latjes aan elkaar timmeren. Maat ca. 60 bij 30 cm. Bovenaan een punt maken. Aan de zijkanten een spijker om de mandarijn aan te prikken en draadjes aan te bevestigen.
 • Mandarijnen, 2 per Palmpasenstok (Er zijn ook stokken zonder mandarijnen…)
 • Ei, chocoladepaaseitjes, schuimpjes..
 • Versiering, hartje van papier knippen / kun je je  naam opschrijven, evt. chips – nibbit ringetjes om te rijgen
 • Boterhamzakje, doorzichtig folie of een netje om eitjes in te stoppen en aan de stok te hangen.
 • Geel cadeaulint om de zakjes te bevestigen
 • Crêpe papier – wit / geel / oranje / …

Betekenis van de Palmpasen stok

Groene takjes

Jezus kwam in Jeruzalem binnen op een ezel. Zijn leerlingen plukten groene bladeren van de bomen. Ze juichten en zwaaiden met de bladeren. Ze wilden hun nieuwe koning verwelkomen. De Joden verwachtten namelijk dat Jezus de nieuwe koning zou zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met Jezus als hun Koning! Maar het liep allemaal een beetje anders dan ze dachten…

Twaalf zoutjes of nootjes

De twaalf leerlingen (vrienden) van Jezus laten hem in de steek als hij gearresteerd wordt.

Dertig rozijnen

Judas verraadt wie Jezus is zodat de soldaten Jezus kunnen arresteren. Judas kreeg hiervoor 30 zilveren munten als beloning.

Haantje (Brood)

In Jeruzalem at Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Dat noemen we het laatste avondmaal. Hij brak een brood een stukjes en deelde dit uit aan zijn 12 leerlingen. Het was de laatste keer dat Jezus at voordat hij ging sterven.

 Dit haantje verwijst naar Petrus die zijn vriend Jezus verloochent. In de nacht dat Jezus gearresteerd wordt, vragen mensen drie keer aan Petrus of hij ook bij Jezus hoort. “Nee hoor, ik hoor niet bij hem!” zegt Petrus. Na de derde keer kraait de haan… Dat had Jezus al voorspeld tijdens het laatste avondmaal.

Houten kruis

Herinnert aan het kruis dat Jezus moest dragen en waaraan hij stierf.

Mandarijnen

Toen Jezus aan het kruis hing, werd hem een spons voorgehouden, waaruit hij kon drinken.

Ei

Dit betekent: nieuw leven! Na drie dagen staat Jezus op uit de dood.

Versiering

Je mag de stok vrolijk versieren omdat we vieren dat Jezus weer opstond uit de dood. Dat Zijn liefde sterker was dan het kwaad.