Nieuws rondom coronavirus

Geachte gemeenteleden,

Corona: nog even volhouden?!
We hopen allemaal dat de coronamaatregelen binnenkort verder worden versoepeld. Misschien dat eind september de overheid maatregelen gaat afschaffen, zoals de 1,5 meter afstand. Tot die tijd blijven de huidige regels van kracht.
We merken dat dat voor velen van ons wel steeds lastiger wordt. Toch vinden we het belangrijk dat iedereen met een
veilig gevoel de dienst kan bijwonen. De komende weken zullen we dan ook moeten proberen de
volgende afspraken m et elkaar (beter) na te komen:
– 1,5 meter afstand houden in de kerk, door tenminste 2 lege stoelen naast u vrij te houden (of uw huishouden);
– Bij meer dan 60 bezoekers worden er stoelen bijgeplaatst in de foyer;
– Meer dan 70 bezoekers kunnen we niet toelaten;
– Koffiedrinken doen we buiten bij goed weer; bij slecht weer wordt er geen koffie geschonken;
– Thuisblijven met klachten;
– Handenwassen met de handgel bij binnenkomst;
– Registreren van uw naam bij binnenkomst (vooraf aanmelden hoeft niet meer).
Wij beseffen dat het lastig is, maar gaan uit van uw begrip en medewerking

Pastoraat

Hoe moeilijk het ook voor ons is: we beperken pastorale bezoeken tot het hoogstnoodzakelijke. Juist voor oudere gemeenteleden willen we voorkomen dat het virus overgedragen wordt. Onze predikant en ouderenpastor zullen waar mogelijk en nodig telefonisch contact onderhouden. Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid hen te bellen.

En natuurlijk blijven zij beschikbaar voor crisispastoraat.

Aan ouderlingen, contactpersonen en gemeenteleden vragen we om op alle andere mogelijke manieren mee te leven met elkaar. Bijvoorbeeld door een telefoontje, een kaartje of digitale vormen van contact met elkaar. Ook vragen wij u om oren en ogen open te houden voor degenen in uw omgeving die in deze tijd onze hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door aan te bieden om boodschappen te doen voor iemand die kwetsbaar is.

Gemeente zijn in bijzondere omstandigheden

Het bovenstaande betekent enorm veel voor ons gemeente zijn. Daar waar we als gemeente elkaar willen ontmoeten, gesprekken voeren, elkaar opzoeken… moeten we nu wegen zoeken om op afstand met elkaar mee te leven en verbonden te blijven.

We zijn gezegend met enorm veel digitale middelen om dat mogelijk te maken. Maar boven dat alles uit en door alles heen weten we dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen en tegelijk is het nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. We denken in onze gebeden aan mensen die ziek zijn, aan mensen die angst kennen en zeker aan alle medewerkers in de zorg of andere cruciale beroepen, op wie in deze tijd een bijzonder zwaar beroep wordt gedaan.

Via de email, via de website en de gemeentebrief hopen we u de komende weken te informeren over de manier waarop we in deze ongekende omstandigheden samen verder gaan.

Vragen
Gemeenteleden worden hierbij dringend verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet.  Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze voorzitter Carl Weelink of scriba Roelineke Gommer.

Namens de kerkenraad

Carl Weelink
Roelineke Gommer

Tel. Jan Hermes, 0524-222948 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Ria Dekker, 0524-222096 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Carl Weelink, 0524-532531

Tel. Roelineke Gommer, 0524-531885