Nieuws rondom coronavirus

Geachte gemeenteleden,

Opnieuw aangepaste coronaregels voor de eredienst

De kerk in lockdown?

Maandag 14 december heeft de regering een lockdown afgekondigd voor grote delen van de samenleving.

Omdat de kerken een aparte status hebben, vallen zij buiten deze strengere maatregelen. Toch menen wij als kerk in Schoonebeek in de geest van deze lockdown te moeten handelen. Natuurlijk voor onze eigen veiligheid maar ook voor de beeldvorming naar buiten. De kerkenraad heeft daarom besloten om:

– het gehele jeugdwerk stil te leggen t/m 19 januari;

– alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en vergaderingen op te schorten;

– de erediensten alleen via livestream uit te zenden, dus zonder publiek.

 

Dat betekent dus dat u zich voor de komende diensten tot en met zondag 17 januari niet kunt aanmelden. Een uitzondering hierop geld voor enkele leden die de dienst niet thuis kunnen volgen.

Het betekent ook dat de liturgie van enkele diensten aangepast en waar nodig versoberd worden.

Op kerstavond zal er wel een zangkoortje optreden en op kerstochtend zal het Oliebron Kinderkoor zingen, en kunnen ouders meekomen.

In de TOP2000 dienst zal er niet live worden opgetreden en de Reload-dienst van 10 januari wordt uitgesteld.

Het is buitengewoon jammer dat we zo beperkt worden in het vieren, de lofzang, het samenzijn en de ontmoeting. Juist in deze bijzondere tijd is de behoefte daaraan groot. Maar het is gegeven de omstandigheden helaas niet anders.

Des te meer reden om de diensten toch te volgen deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/392

Op die manier hopen we ons toch met elkaar verbonden te mogen voelen.

Pastoraat

Hoe moeilijk het ook voor ons is: we beperken pastorale bezoeken tot het hoogstnoodzakelijke. Juist voor oudere gemeenteleden willen we voorkomen dat het virus overgedragen wordt. Onze predikant en ouderenpastor zullen waar mogelijk en nodig telefonisch contact onderhouden. Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid hen te bellen.

En natuurlijk blijven zij beschikbaar voor crisispastoraat.

Aan ouderlingen, contactpersonen en gemeenteleden vragen we om op alle andere mogelijke manieren mee te leven met elkaar. Bijvoorbeeld door een telefoontje, een kaartje of digitale vormen van contact met elkaar. Ook vragen wij u om oren en ogen open te houden voor degenen in uw omgeving die in deze tijd onze hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door aan te bieden om boodschappen te doen voor iemand die kwetsbaar is.

Gemeente zijn in bijzondere omstandigheden

Het bovenstaande betekent enorm veel voor ons gemeente zijn. Daar waar we als gemeente elkaar willen ontmoeten, gesprekken voeren, elkaar opzoeken… moeten we nu wegen zoeken om op afstand met elkaar mee te leven en verbonden te blijven.

We zijn gezegend met enorm veel digitale middelen om dat mogelijk te maken. Maar boven dat alles uit en door alles heen weten we dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen en tegelijk is het nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. We denken in onze gebeden aan mensen die ziek zijn, aan mensen die angst kennen en zeker aan alle medewerkers in de zorg of andere cruciale beroepen, op wie in deze tijd een bijzonder zwaar beroep wordt gedaan.

Via de email, via de website en de gemeentebrief hopen we u de komende weken te informeren over de manier waarop we in deze ongekende omstandigheden samen verder gaan.

Vragen
Gemeenteleden worden hierbij dringend verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet.  Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze voorzitter Carl Weelink of scriba Roelineke Gommer.

Namens de kerkenraad

Carl Weelink
Roelineke Gommer

Tel. Jan Hermes, 0524-222948 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Ria Dekker, 0524-222096 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Carl Weelink, 0524-532531

Tel. Roelineke Gommer, 0524-531885