Nieuws rondom coronavirus

Geachte gemeenteleden,

Opnieuw aangepaste coronaregels voor de eredienst

De kerk in lockdown?

Aangepaste bezoekregeling eredienst.
Nu landelijk er enige versoepelingen mogelijk worden gemaakt, denken we dat het verantwoord is om weer een beperkt aantal bezoekers toe te laten tot de zondagse eredienst.
We houden ons wel aan het dringend advies van de overheid en de PKN van maximaal 30 bezoekers.
Met ingang van zondag 2 mei hanteren we weer een schema voor het bezoek:
– In de even weken kunnen bezoekers met een achternaam beginnend met A t/ J zich aanmelden
– In de oneven weken kunnen bezoekers met een achternaam beginnend met K t/m Z zich aanmelden
Voor zondag 2 mei (week 17) betekent dit dus de groep met achternaam beginnend met K t/m Z.

Verder houden we ons aan de volgende regels:
– Blijf thuis bij gezondheidsklachten
– Meld u vooraf aan bij de scriba, Roelineke Gommer-Gelijk. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar scriba@pgschoonebeek.nl of zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur te bellen naar 0524-531885
– Houd 1,5 meter afstand
– Desinfecteer je handen met het desinfectiemiddel
– Draag een mondkapje bij binnenkomen en verlaten van de kerk; zodra u op de plek zit mag deze tijdens de dienst af.
– Volg de aanwijzingen op van de kosters
– Zing NIET mee
– Voor de kinderen is er nog geen neven- en oppasdienst

Pastoraat

Hoe moeilijk het ook voor ons is: we beperken pastorale bezoeken tot het hoogstnoodzakelijke. Juist voor oudere gemeenteleden willen we voorkomen dat het virus overgedragen wordt. Onze predikant en ouderenpastor zullen waar mogelijk en nodig telefonisch contact onderhouden. Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid hen te bellen.

En natuurlijk blijven zij beschikbaar voor crisispastoraat.

Aan ouderlingen, contactpersonen en gemeenteleden vragen we om op alle andere mogelijke manieren mee te leven met elkaar. Bijvoorbeeld door een telefoontje, een kaartje of digitale vormen van contact met elkaar. Ook vragen wij u om oren en ogen open te houden voor degenen in uw omgeving die in deze tijd onze hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door aan te bieden om boodschappen te doen voor iemand die kwetsbaar is.

Gemeente zijn in bijzondere omstandigheden

Het bovenstaande betekent enorm veel voor ons gemeente zijn. Daar waar we als gemeente elkaar willen ontmoeten, gesprekken voeren, elkaar opzoeken… moeten we nu wegen zoeken om op afstand met elkaar mee te leven en verbonden te blijven.

We zijn gezegend met enorm veel digitale middelen om dat mogelijk te maken. Maar boven dat alles uit en door alles heen weten we dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen en tegelijk is het nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. We denken in onze gebeden aan mensen die ziek zijn, aan mensen die angst kennen en zeker aan alle medewerkers in de zorg of andere cruciale beroepen, op wie in deze tijd een bijzonder zwaar beroep wordt gedaan.

Via de email, via de website en de gemeentebrief hopen we u de komende weken te informeren over de manier waarop we in deze ongekende omstandigheden samen verder gaan.

Vragen
Gemeenteleden worden hierbij dringend verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet.  Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze voorzitter Carl Weelink of scriba Roelineke Gommer.

Namens de kerkenraad

Carl Weelink
Roelineke Gommer

Tel. Jan Hermes, 0524-222948 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Ria Dekker, 0524-222096 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Carl Weelink, 0524-532531

Tel. Roelineke Gommer, 0524-531885