Nieuws rondom coronavirus

Geachte gemeenteleden,

Per 1 juni mogen wij de deuren weer voorzichtig openen en bent u van harte welkom om de kerkdienst bij te wonen, echter wel onder beperkende maatregelen en met inachtneming van de voorschriften van het RIVM en volgens het protocol van de PKN:

 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten
 • Houd 1,5 meter afstand
 • We schudden GEEN handen en vermijden contact
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Desinfecteer je handen met het desinfectiemiddel (handgel)
 • Volg de aanwijzingen op van de kosters
 • Volg de aangewezen looproutes
 • We zingen NIET mee
 • Houd bij evt. toiletbezoek ook rekening met de 1,5 meter afstand
 • Neem je jas mee naar de zitplaats (er is geen garderobe)
 • Na afloop van de dienst wordt er GEEN koffie gedronken

Per 1 juli zijn de maatregelen iets versoepeld en mogen maximaal 70 personen de kerkdienst bijwonen, exclusief voorganger, kosters, presentatieteam, ouderlingen en diakenen.

Om per dienst te registreren wie aanwezig is (het zgn. Corona-dagboek) moet u zich voorafgaand aan de zondag aanmelden bij de scriba, Roelineke Gommer-Gelijk. Dit kunt u doen op zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur door een mail te sturen naar scriba@pgschoonebeek.nl of te bellen naar telefoonnr. 0524-531885

 Pastoraat

Hoe moeilijk het ook voor ons is: we beperken pastorale bezoeken tot het hoogstnoodzakelijke. Juist voor oudere gemeenteleden willen we voorkomen dat het virus overgedragen wordt. Onze predikant en ouderenpastor zullen waar mogelijk en nodig telefonisch contact onderhouden. Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid hen te bellen.

En natuurlijk blijven zij beschikbaar voor crisispastoraat.

Aan ouderlingen, contactpersonen en gemeenteleden vragen we om op alle andere mogelijke manieren mee te leven met elkaar. Bijvoorbeeld door een telefoontje, een kaartje of digitale vormen van contact met elkaar. Ook vragen wij u om oren en ogen open te houden voor degenen in uw omgeving die in deze tijd onze hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door aan te bieden om boodschappen te doen voor iemand die kwetsbaar is.

Gemeente zijn in bijzondere omstandigheden

Het bovenstaande betekent enorm veel voor ons gemeente zijn. Daar waar we als gemeente elkaar willen ontmoeten, gesprekken voeren, elkaar opzoeken… moeten we nu wegen zoeken om op afstand met elkaar mee te leven en verbonden te blijven.

We zijn gezegend met enorm veel digitale middelen om dat mogelijk te maken. Maar boven dat alles uit en door alles heen weten we dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen en tegelijk is het nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. We denken in onze gebeden aan mensen die ziek zijn, aan mensen die angst kennen en zeker aan alle medewerkers in de zorg of andere cruciale beroepen, op wie in deze tijd een bijzonder zwaar beroep wordt gedaan.

Via de email, via de website en de gemeentebrief hopen we u de komende weken te informeren over de manier waarop we in deze ongekende omstandigheden samen verder gaan.

 Vragen
Gemeenteleden worden hierbij dringend verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet.  Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze voorzitter Carl Weelink of scriba Roelineke Gommer.

Namens de kerkenraad

Carl Weelink
Roelineke Gommer

Tel. Jan Hermes, 0524-222948 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Ria Dekker, 0524-222096 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Carl Weelink, 0524-532531

Tel. Roelineke Gommer, 0524-531885